Sectorau allweddol Gogledd Cymru

Mae economi’r rhanbarth yn amrywiol gyda sectorau allweddol ym maes gweithgynhyrchu, ynni, yr economi ymwelwyr, economi wledig a’r sector cyhoeddus.

Cyfleoedd buddsoddi

Mae Gogledd Cymru yn le ardderchog i fuddsoddi a thyfu eich busnes. Mae yna lawer o gyfleoedd cyffrous ledled y rhanbarth gan gynnwys ein prosiectau Cynllun Twf.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â ni.